cast

cat

|

Els canvis constants

en el món laboral fan

que un bon assessorament

esdevingui fonamental

en la correcta relació

entre empresari i treballador.

Departament Laboral

Altes, baixes i tramitacions

• Estudi i confecció de contractes

• Confecció de nòmines

• Liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social

• Altes, baixes i variacions de treballadors

• Gestió d'acomiadaments de treballadors

• Expedients de causes objectives i ERO

• Tramitació d'expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc

• Confecció i presentació de models 111-190 de retencions de treballadors i professionals

• Certificats anuaIs de retencions

• Control de venciments de contractes

• Tramitació d'altes i baixes al règim d'autònoms

• Tramitació de ILT

• Prevenció de riscos laborals

• lnspeccions de treball i Seguretat Social

• Assistència jurídica integral en l'àmbit laboral

Avís legal  |  Política de privacitat

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com