cast

cat

|

El bon coneixement

de la llei, facilita i agilitza

les tramitacions,

estalviant temps i diners.

Departament Jurídic

 Dret Laboral

• Assistència de lletrat al Jutjat Social i conciliacions

• Assessorament i tràmits laborals

 

Dret Mercantil

• Constitució i dissolució de societats

• Tràmits i gestions empresarials

• Operacions de reestructuració de les empreses

 

Dret Civil

• Preparació i redacció de contractes

• Reclamacions de quantitat i gestió d'impagats

• Dret de família, separacions i divorcis

• Herències i donacions

Avís legal  |  Política de privacitat

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com