cast

cat

|

Al nostre equip fiscal

hi trobarà la seguretat

i tranquil·litat

d'uns professionals

amb un alt coneixement

de les noves normatives.

Departament Fiscal

Renda

• Estudi i confecció de declaracions de renda

• Pagaments fraccionats trimestrals

• Gestió de mòduls (seguiment i regularització anual)

• Declaració anual d'entitats en atribució de rendes (CB i SCP)

 

IVA

• Declaracions mensuals o trimestrals d'lVA

• Declaració del resum anual

• Gestió de mòduls (trimestral i tancament anual)

 

Societats

• Estudi i confecció de declaracions de l'impost de societats

• Càlculs de tancament de l'any

• Pagaments a compte de l'impost de societats

 

Altres gestions fiscals

• Declaracions trimestrals i anuaIs de retencions de lloguers

• Declaració anual d'operacions amb tercers

• Registres d'amortitzacions

• Declaracions trimestrals i anuaIs de retencions per dividends i interessos

• Operacions intracomunitàries: declaracions intrastat i models 349

• Atenció i seguiment de requeriments, comprovacions fiscals i inspeccions.

• Negociació de pagaments amb Hisenda

Avís legal  |  Política de privacitat

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com