cast

cat

|

Una correcta comptabilitat

aporta seguretat, alhora

que l'ajuda a fer realitat

tots els seus projectes.

Departament Comptable

Comptabilitats

• Comptabilitats de societats

• Comptabilitats d'estimació directa, normal i simplificada

• Comptabilitats de mòduls

• Enquadernació i legalització de llibres oficiaIs

• Confecció i dipòsit dels comptes anuaIs

• Assistència comptable a domicili

Avís legal  |  Política de privacitat

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com